Chuyên mục: Thời khóa biểu  
Ngày đưa tin: 20/10/2014    

LỊCH SINH HOẠT HẰNG NGÀY CÁC KHỐI LỚP

TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG ĐỎ

LỊCH SINH HOẠT HẰNG NGÀY

KHỐI CHÁO- CƠM NÁT (12-24 tháng)

THỜI GIAN

HOẠT ĐỘNG

6h30 - 7h15

Đón trẻ - Chơi tự do

7h15 - 7h30

Thể dục sáng

7h30 - 8h15

Vệ sinh - Ăn sáng – Uống sữa

8h15 - 8h30

Ổn định - Chơi  - Tập (có chủ đích)

8h30- 9h30

Vệ sinh – ăn phụ -  uống nước - Vui chơi ngoài trời

(Ngủ lần 1 đối với trẻ ngủ 2 giấc)

9h 30  - 10h00

Vui chơi trong lớp

10h00 - 10h45

Uống nước - Vệ sinh –Ăn trưa

10h45 - 11h30

Vệ sinh - Thay quần áo- Uống sữa – Uống nước.

11h30 - 14h15

Nghe nhạc nhẹ

Ngủ trưa (Đối với các bé ngủ 2 giấc thì bé có thể sẽ ngủ trễ hơn bạn một chút)

14h15 - 14h30

Thức dậy – Uống nước – Vệ sinh – Vận động nhẹ

14h30 - 15h00

Ăn xế

15h00- 15h15

Trẻ chơi tự do

15h15 - 16h

Tắm trẻ - Thay quần áo

16h - 16h  30

Chơi - Tập

16h30 - 17h30

Ăn chiều - Trả trẻ

 

LỊCH SINH HOẠT HẰNG NGÀY

KHỐI CƠM THƯỜNG (24-36 tháng)

BUỔI

THỜI GIAN

HOẠT ĐỘNG

 

 

 

 

 

 

 

SÁNG

 

 

6h30 - 7h15

Đón trẻ - Chơi tự do

7h15 - 7h30

Thể dục sáng

7h30 - 8h15

Vệ sinh - Ăn sáng – Uống sữa

8h15 - 8h30

Ổn định - Chơi  - Tập (có chủ đích)

8h30- 9h30

Vệ sinh – ăn phụ -  uống nước - Vui chơi ngoài trời

9h30  - 10h00

Vui chơi trong lớp

10h00 - 10h45

Uống nước - Vệ sinh –Ăn trưa

10h45- 11h30

Uống sữa - Uống nước - Vệ sinh-Thay quần áo

11h30 - 14h15

Ngủ trưa

 

 

CHIỀU

14h15 - 14h30

Thức dậy – Uống nước – Vệ sinh – Vận động nhẹ.

14h30 - 15h00

Ăn xế

15h00- 15h30

Chơi-  tập chiều

15h 30- 16h15

Tắm trẻ - Thay quần áo

16h15 - 17h30

Ăn chiều - Trả trẻ - Chơi tự do

LỊCH SINH HOẠT HẰNG NGÀY

KHỐI MẦM

BUỔI

THỜI GIAN

HOẠT ĐỘNG

 

 

 

 

 

 

 

SÁNG

6h30’ – 7h 30’

Đón trẻ - thể dục sáng

7h30’ – 8h15’

Vệ sinh, Ăn sáng, uống sữa

8h15 – 8h30’

Trò chuyện đầu giờ

8h30 – 9h

Hoạt động học

9h- 9h15

Vệ sinh- Uống nước (ăn  sữa chua)- Hoạt động góc

9h15 – 10h30

Chơi ngoài trời – học các môn năng khiếu-Vệ sinh chuẩn bị ăn trưa

10h30 – 11h30

Ăn trưa

11h30 – 12h

Vệ sinh - thay đồ- uống sữa- uống nước.

 

 

 

 

CHIỀU

12h- 14h15

Ngủ trưa

14h15- 14 h30

Trẻ thức- vệ sinh- uống nước- vận động nhẹ.

14h30 – 15h

Ăn xế

15h- 15h30

Hoạt động chiều (chơi trò chơi- ôn bài thơ, hát…), học các môn năng khiếu.    

15h30- 16h30

   Tắm trẻ

16h30- 17h30

Ăn chiều - Chơi tự do -Vệ sinh – Trả trẻ

 

LỊCH SINH HOẠT HẰNG NGÀY

KHỐI CHỒI

Buổi

Thời gian

Hoạt động

Sáng

6h30 – 7h30

Đón trẻ -Tâp thể dục sáng

7h30 – 8h

Vệ sinh-Ăn sáng-Uống sữa

8h05 -8h20

Trò chuyện đầu giờ

8h20 – 8h50

Hoạt động học

8h50 - 9h

Ăn sữa chua – uống nước trái cây.

9h– 9h30

Hoạt động vui chơi ngoài trời. Học năng khiếu .Hoạt động vui chơi trong lớp.

10h30 –11h30

Chuẩn bị bàn ăn-Vệ sinh-Ăn trưa

11h30– 12h

Uống sữa, Vệ sinh. thay quần áo.

12h – 14h15

Nghe nhạc nhẹ. Ngủ trưa

Chiều

14h15 – 14h30

Xếp gối, nệm.

Vệ sinh. Vận động nhẹ.

14h30 – 15h

Ăn xế

15h – 15h30

Sinh hoạt chiều. Học năng khiếu

15h30 – 16h30

Tắm trẻ . Chơi tĩnh.

 

16h30 – 17h30

Ăn chiều – Trả trẻ - Chơi tự do.

 

LỊCH SINH HOẠT HẰNG NGÀY

KHỐI LÁ

BUỔI

THỜI GIAN

HOẠT ĐỘNG

 

 

 

 

 

 

 

SÁNG

6h30 – 7h30

Đón trẻ -Tâp thể dục sáng

7h30 – 8h15

Vệ sinh-Ăn sáng-Uống sữa

8h15 – 9h

Giờ học

9h – 10h30

Hoạt động vui chơi ngoài trời

Học năng khiếu

Hoạt động vui chơi trong lớp

10h30 –11h30

Chuẩn bị bàn ăn-Vệ sinh-Ăn trưa

11h30– 12h

Uống sữa, Vệ sinh, Thay quần áo.

 

 

 

 

CHIỀU

12h – 14h15

Giờ ngủ

14h15 – 14h30

Xếp gối, nệm

Vệ sinh. Vận động nhẹ.

14h30 – 15h

Ăn xế

15h – 15h30

 Sinh hoạt chiều

15h30 – 16h30

Tắm trẻ

16h30 – 17h30

Ăn chiều – Trả trẻ - Chơi tự do

 


Họ tên(*) :   
Email(*) :    
Địa chỉ :
Điện thoại :
Nội dung(*) :
Lưu ý:

            1. * : là những phần bắt buộc phải nhập vào.

            2.      Nội dung giới hạn trong 4000 ký tự

Các tin khác :
Vườn cổ tích
Nhà trẻ
Mẫu giáo

Câu chuyện về trường mầm non Hoa Hồng Đỏ quận 9

 
Trang chủ | Giới thiệu trường | Tin tức | Thông báo | Liên hệ
copyright@2007 HoaHongDo _ Design by PSC